Rachunek od państwa. Utrzymanie kraju kosztuje każdego Polaka 30 tys. rocznie a w przeliczeniu na pracujących 65 tys. zł

43
Rachunek od państwa. Utrzymanie kraju kosztuje każdego Polaka 30 tys. rocznie a w przeliczeniu na pracujących 65 tys. zł
0.062050819396973