Solidarność europejska...

94
Jak wygląda solidarność europejska? Niemcy każą przyjmować nam imigrantów, a za plecami podpisują z Rosją porozumienie, które może nam zaszkodzić.. We Władywostoku zostało podpisane porozumienie w sprawie budowy dwóch gazociągów morskich prowadzących z Ros
0.03722095489502