Ponura rzeczywistość

119
Między 2013 a 2014 rokiem 34,5% wszystkich gwałtów w tym kraju dokonali imigranci, a grupa ta stanowi 12 proc. ludności Danii. Dlatego teraz imigranci będą musieli odbyć kursy edukacji seksualnej. Taka "recepta" nie brzmi zbyt poważnie i można się zastanaw
0.0416100025177