Czas jest pojęciem względnym!

3
Czas jest pojęciem względnym!
0.033762216567993