TO będzie idEalne

11
TO będzie idEalne
0.059718132019043