pominął dzien prawej nogi

5
pominął dzien prawej nogi
0.043359994888306