Wczesny polski test atomowy, Tatry 1934, czarno-białe

2
Wczesny polski test atomowy, Tatry 1934, czarno-białe
0.041272163391113