Cel coraz bliżej

10
Cel coraz bliżej
0.041818857192993