Cel coraz bliżej

10
Cel coraz bliżej
0.035432100296021