Cel coraz bliżej

10
Cel coraz bliżej
0.034502983093262