Kiedy widzisz, jak Twe dzieło zniszczenia jest dalej kontynuowane

0
Kiedy widzisz, jak Twe dzieło zniszczenia jest dalej kontynuowane
0.036062002182007