Idealne określenie

13
Idealne określenie
0.04623007774353