Idealne określenie

13
Idealne określenie
0.033123970031738