Prawilniejsza wersja.

15
Prawilniejsza wersja.
0.043447971343994