Za dużo wydaje

4
Za dużo wydaje
0.058505058288574