A co z ustawianiem głośności na liczbę pierwszą

14
A co z ustawianiem głośności na liczbę pierwszą
0.085417032241821