A co z ustawianiem głośności na liczbę pierwszą

14
A co z ustawianiem głośności na liczbę pierwszą
3.0412740707397