My tolerancyjni multikulti, poprawni politycznie, Za te antysystemowe gesty... Co teraz z nimi robimy? W jaki sposób ich najlepiej napiętnować?

2
My tolerancyjni multikulti, poprawni politycznie, Za te antysystemowe gesty... Co teraz z nimi robimy? W jaki sposób ich najlepiej napiętnować?
0.035143852233887