Superpozycja sygnalizacji świetlnej
0.041083097457886