"Skutki niemożliwe do oszacowania"
0.04143500328064