Idealna synchronizacja (tak naprawdę to nie)

9
0.046056032180786