Zapytam raz jeszcze...

0
Zapytam raz jeszcze...
0.040084838867188