Okręgi nie zmieniają swojej pozycji, jedynie się obracają.

17
Okręgi nie zmieniają swojej pozycji, jedynie się obracają.
0.043323993682861