100% ludzi jedzących chleb umiera
0.038166999816895