Czas na zmiany

2
Czas na zmiany
0.045578956604004