Epicki pojedynek każdego nałogowego gracza.

14
Epicki pojedynek każdego nałogowego gracza.
0.057887077331543