Posiadanie i rozpowszechnianie tego mema jest nielegalne i podlega karze pozbawienia wolności do lat 69

0
Posiadanie i rozpowszechnianie tego mema jest nielegalne i podlega karze pozbawienia wolności do lat 69
0.049252033233643