Tylko w Polsce liczba szczepień potrafi przekroczyć liczbę ludności

12
Tylko w Polsce liczba szczepień potrafi przekroczyć liczbę ludności
0.043694972991943