Większość zebranych przedstawicieli w Radzie Praw Człowieka w ONZ, wychodzi przed wystąpieniem Ławrowa

1
0.037982940673828