Jak to jest zachować cnotę?

1
Jak to jest zachować cnotę?
0.049993991851807