Najlepszy spawacz pośród perkusistów i najlepszy perkusista pośród spawaczy.

6
0.045562982559204