Tymczasem w równoległym wymiarze, na planecie Ziemia

29
0.051399946212769