Tylne łapki stawia w miejscu przednich

13
0.043478012084961