Populacja została zdziesiętkowana. ORIGINAL CONTENT

3
Populacja została zdziesiętkowana.
0.044803857803345