Dopuszczalne oceny to były 6, ewentualnie 5. ORIGINAL CONTENT

10
Dopuszczalne oceny to były 6, ewentualnie 5.
0.048282146453857