-No cóż, lepszy byle jaki powód niż żaden.

6
-No cóż, lepszy byle jaki powód niż żaden.
0.048159122467041