Niewielka ilość

0
Niewielka ilość
0.063519954681396