'W biurokracji awansuje się za działalność, a nie za wyniki'

82
'W biurokracji awansuje się za działalność, a nie za wyniki'
0.045953989028931