Podziękowanie za uratowanie 100 tys. żydów w czasie wojny

40
0.24868679046631