Humor

Nie popieram, ale rozumiem

00:00:55

Humor

00:00:10

Monkeys

Yyyyyyyyy znalazłem

00:01:35

Mr Bean 2077

Źródło na YT: /watch?v=izWxL2mhPvQ

0.046004056930542