Ci dopiero mieli parcie na udowodnienie swej racji.
0.039411783218384