Bardziej wiarygodne

15
Bardziej wiarygodne
0.045584917068481