#chwile
04 wrzesień

Ten mężczyzna przeżył ciężkie chwile, a internet wcale mu nie ulżył w cierpieniu 0